Analiza możliwości lokalizacji inwestycji hotelowych na Euro 2012

prezentacja multimedialna na zlecenie m.st.Warszawy

Na zlecenie m.st.Warszawy została na przełomie 2007/2008r opracowana prezentacja multimedialna (trzy edycje) na targi międzynarodowe, zawierająca 115 wskazań potencjalnych lokalizacji hoteli, centrów kongresowych i moteli na terenie m.st.Warszawy.

Analizy lokalizacyjne zostały wykonane w oparciu o studium kierunków i uwarunkowań m.st.Warszawy oraz w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Potencjalne lokalizacje umieszczone są ma mapie Warszawy, zilustrowane wycinkami z ortofotomapy oraz 226 zdjęciami oraz opisane w zakresie możliwego przeznaczenia (intensywność zabudowy, zieleń, wysokość, itp.). Prezentacja zawiera również:

  • wykład z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego
  • wskazania istniejących obiektów hotelowych wraz z ilością dostępnych miejsc hotelowych i obłożeniem
  • dane dotyczące ilości turystów odwiedzających Warszawę i województwo mazowieckie
  • uwzględnione zostały również wymagania UEFA odnośnie bazy hotelowej, centrów treningowych i innych.